Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest:

net-o-logy sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 23,

kontakt:

listowny na adres Administratora,
telefoniczny pod nr +48 (32) 355 82 70,
e-mail: rodo@netology.com.pl


Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zrealizowania uzasadnionych interesów Administratora, m. in w związku z:

- działaniami marketingowymi,
- kontaktów handlowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obrót gospodarczy,
- innych celów związanych z działalnością Administratora (w tym rekrutacją pracowników).

lub do czasu cofnięcia zgody o ile była podstawą pozyskania danych.

Dane osobowe mogą być udostępniane jeżeli wymaga tego uzasadniony interes Administratora:

kontrahentom,
klientom,
innym podmiotom gospodarczym w ramach umów o współpracy (w tym m.in. biurom rachunkowym i kancelarią prawnym),
urzędom i organom administracji publicznej,

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora dane mogą być przekazywane w uzasadnionych przypadkach poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Posiada Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia),
do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych o ile jest ona podstawą ich przetwarzania.
Wycofanie zgody polega na skierowaniu do net-o-logy sp. z o.o. wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.