Kontakt

Skontaktuj się

TELEFON

+48 32 355 82 70

EMAIL

info@netology.com.pl

ADRES

ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

GODZINY OTWARCIA

Od poniedziałku do piątku
8:00 - 16:00
Servicedesk:
24/7/365

net-o-logy Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 23; 40-246 Katowice
TEL: +48 (32) 355 82 70 FAX: +48 (32) 255 14 67
Sad Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000189671 NIP: 954-24-70-020 Kapitał Zaktadowy: 312 500,00 PLN