Jak znalezienie odpowiedzialnego Managed Services Providera pomaga w codziennej pracy?

Jak usługi outsourcingowe rozwiązują problemy z brakami personalnymi i kompetencyjnymi w Twojej organizacji?

Jak proaktywny monitoring, raportowanie i rekomendacje pozwalają usprawniać procesy na styku IT i biznesu?

Jak zapewnić ciągłość działania kluczowych systemów w organizacji?

Wyzwania osób odpowiedzialnych za działy IT w organizacjach:

Usługi wsparcia IT dostępne 24x7x365

Elastyczny model rozliczania „pay as use”

Skalowalność usług

Pełna rozliczalność usług i procesów IT

Dostęp do szerokiej kadry specjalistów i ich doświadczeń

Managed Services

To inaczej Usługi Zarządzane IT, które pozwalają na utrzymanie kluczowych systemów i aplikacji w organizacji, by zapewnić ciągłość działania biznesu zgodnie ze wskaźnikami SLA. Incydenty związane z dostępnością do aplikacji, sieci oraz sprzętu często powodują przerwy w funkcjonowaniu firmy, co przynosi realne straty finansowe.
Jako Managed Services Provider proponujemy dostarczanie technologii IT dla biznesu w modelu usługowym. Lista usług świadczonych przez Netology w ramach Managed Services powstała w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla biznesu. W naszym portfolio znajdują się realizacje obejmujące m.in. następujące obszary:

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są certyfikaty techniczne zespołu inżynierów oraz liczne referencje od Klientów z sektora finansowego, retailu, przemysłowego i publicznego.

Business Continuity

IT Support

Project Management

Team Extension

Automation

Video Analytics

Big Data

Smart City

Backup as a Service

Data as a Service

Office 365

Cloud Services

Private Cloud

Lista usług zarządzanych w ramach Managed Services:

Outsourcing IT i ServiceDesk 24x7x365

Monitoring usług IT

Administracja systemów IT

Consulting, usługi doradcze i transfer wiedzy

Raportowanie

Badanie Podatności

Zarządzanie zdalnym dostępem

Zarządzanie obsługą incydentów

Zarządzanie zasobami

Backup as a Service

Administracja Systemami IT

IT Operation – Wsparcie Użytkowników końcowych w zakresie codziennej obsługi urządzeń i aplikacji podstawowych

Zarządzanie obsługą incydentów oraz zmianami w systemach IT, aplikacjach biznesowych i usługach trzeciej strony

Servicedesk

Perspektywa Zespołu IT – centralizacja rozliczalności usług IT, koordynacja zgłoszeń

Perspektywa Użytkownika końcowego – zapewnienie I linii wsparcia (Helpdesk) "

Zasoby ludzkie

Wsparcie w realizacji operacji IT i projektów IT

Wsparcie na żądanie

Zarządzane zasoby IT

Infrastructure as a Service

Software as a Service

Strategia IT

Współpraca w opracowaniu strategii i działań operacyjnych

Project Management

Zarządzanie projektami na styku IT i biznesu

Digital Transformation

Projektowanie i opracowanie produktów cyfrowych

Kompetencje dziedzinowe

Zapewnienie doświadczeń i kompetencji dla realizacji projektów IT z obszaru procesów lub aplikacji biznesowych