Jak rozumiemy IT Security?

Jak pomagamy chronić kluczowe systemy w organizacji?

Jakie rozwiązania zapewnią ochronę najcenniejszych danych w Twojej firmie?

Jak minimalizować ryzyko ataku i wycieku danych?

W dobie Transformacji cyfrowej najważniejszymi zasobami w organizacji są dane i to one stały się największą wartością w każdej firmie. Zawierają najistotniejsze informacje takie jak:

Dane kontrahentów

Historie transakcji

Dane z kampanii marketingowych

Dokumentacje projektowe, dane z klauzulą poufności

Umowy

Faktury

Dane kadrowe

Security

To tylko kilka przykładów dokumentów, które wymagają ochrony przed wyciekiem (Data Leak Prevention) nieautoryzowanym dostępem (Unauthorized Access).

Bezpieczeństwo IT polega na budowaniu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa jej przetwarzania oraz przechowywania informacji. Dane i informacje w nich zawarte stanowią najczęściej krytyczny element dla funkcjonowania organizacji, a ewentualny wyciek niesie za sobą finansowe, wizerunkowe i prawne konsekwencje.

Technologie z obszaru Bezpieczeństwa IT pozwalają na zabezpieczenie danych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do nich z każdego miejsca, z dowolnego urządzenia i niezależnie od tego, gdzie te dane są przechowywane. Niemniej istotna jest stale rosnąca świadomość zagrożeń ze strony cyberprzestępców czyhająca na użytkowników końcowych i zespoły IT w firmach.

Jako zespół ekspertów IT Security wykonujemy audyty bezpieczeństwa, doradzamy i proponujemy rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa informacji w organizacjach, uwzględniające całościowe podejście, na które składa się:

Czynnik ludzki

Procesy biznesowe

Technologie cyberbezpieczeństwa

Tylko takie nastawienie w projektowaniu architektury bezpieczeństwa IT zapewnia wielopoziomową ochronę infrastruktury informatycznej tj. bezpieczeństwo sieci, zabezpieczenie danych w chmurze, zabezpieczenie danych w Data Center czy zabezpieczenie stacji końcowych.

Rośnie obecnie znaczenie centrów bezpieczeństwa, czyli Security Operations Center, odpowiedzialnych za stały monitoring i analitykę incydentów, w celu ograniczenia zagrożeń i zapewnienia efektywniejszej ciągłości działania biznesu (Business Continuity). Komórka ta może funkcjonować wewnątrz organizacji lub w modelu usługowym, świadczonym przez doświadczonych pracowników Managed Security Service Providera z zespołu Netology, korzystających z szerokiego wachlarza rozwiązań obejmującego:

SIEM – Security Information and Event Management

SOAR – Security Orchestration, Automation And Response

UTM – Security Information and Event Management

IPS/HIPS – (Host) Intrusion Prevention System

BDS – Breach Detection System

DLP/HDLP – (Host)Data Loss Prevention

CCTV – Closed Circuit Television

BMS – Building Management Systems

ACS – Access Control System

2FA/MFA – Two Factor Authentication/Multifactor Authentication

CASB – Cloud Access Security Broker

NAC – Network Admission Control

AV – AntiVirus

NGAV – Next Generation AntiVirus

EDR – Endpoint Detection and Response

PAM – Privileged Access Management

RMS – Rights Management System

Vulnerability Scanner – skaner podatności