Jakie korzyści daje Automatyzacja IT?

Jak usprawniać procesy na styku IT i biznesu?

Jak obniżać koszty i zwiększać przewagę konkurencyjną?

Jak skrócić Time to market?

Software Defined Infrastructure

Odgrywa coraz większą rolę w procesie Transformacji Cyfrowej w organizacjach. Rozwiązania z obszaru SDI są ściśle połączone z Automatyzacją IT i pozwalają na usprawnianie procesów IT-Business.

Wyzwania, przed którymi stają zespoły IT w firmach:

Sprawne i skuteczne zarządzanie złożonym środowiskiem IT w organizacji

Rozbudowane procesy IT i ryzyko popełnienia błędu

Wysokie koszty operacyjne i niska wydajność

Zapewnienie bezpieczeństwa

Menedżerowie i Dyrektorzy IT poszukują narzędzi, które pomogą w kontroli podczas wdrożeń nowych rozwiązań oraz w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, obejmującą Data Center, Private Cloud, Hybrid Cloud i Cloud Computing. Wśród popularnych narzędzi SDI często wymienia się HCI (hipercoverged infrastructure, czyli infrastrukturę hiperkonwergentną), VDI (Virtual Desktop Infrastructure) oraz wiele innych z obszaru Data as a Service, Software as a Service oraz Infrastructure as a Code.

Automatyzacja procesów IT podnosi efektywność operacyjną i często łączy się z metodyką DevOps. Skrócony Time to market (czas dostarczenia usługi) to obecnie konieczność, by skutecznie budować przewagę konkurencyjną. Dlatego tak ważne wydaje się usprawnienie działań na linii IT/Dev.
Operacje związane z zarządzaniem infrastrukturą coraz częściej zachodzą dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań software’owych, a nie poprzez manualną pracę administratorów (Software as a Service, Infrastructure as a Code, IT as a Self-service).

Automatyzacja IT bywa utożsamiana z automatyzacją infrastruktury IT i polega na wykorzystaniu oprogramowania do tworzenia skomplikowanych i powtarzalnych procesów, które umożliwiają zniwelowanie ryzyka popełnienia błędu poprzez zastąpienie lub zredukowanie udziału czynnika ludzkiego w tych działaniach.

Korzyści z wdrożenia narzędzi automatyzacyjnych w procesach IT:

Ograniczenia ryzyka

Łatwość modyfikacji - IT as a Self-service

Przewidywalność

Powtarzalność

Skalowalność

Automatyzacja procesu żądania

Skrócony Time to Market

Kontrola kosztów

Koncentracja na celach biznesowych, nie technologii